Disclaimer

Disclaimer 2017-05-10T09:29:27+02:00

Scheffer Verzekeringen & Hypotheken (Kamer van Koophandel: 34231705), verleent u hierbij toegang tot www.scheffer-verzekeringen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Scheffer Verzekeringen & Hypotheken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.scheffer-verzekeringen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Scheffer Verzekeringen & Hypotheken.

Beperkte aansprakelijkheid

Scheffer Verzekeringen & Hypotheken spant zich in om de inhoud van www.scheffer-verzekeringen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.scheffer-verzekeringen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Scheffer Verzekeringen & Hypotheken.

In het bijzonder zijn alle teksten op www.scheffer-verzekeringen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.scheffer-verzekeringen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Scheffer Verzekeringen & Hypotheken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Scheffer Verzekeringen & Hypotheken en haar licentiegevers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Scheffer Verzekeringen & Hypotheken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

contact